สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้ผลการวิจัยการใช้ระบบการประเมินวิทยฐานะ PA พบครูพอใจกว่าร้อยละ 92.01

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้ผลการวิจัยการใช้ระบบการประเมินวิทยฐานะ PA พบครูพอใจกว่าร้อยละ 92.01”

แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ สำหรับการประเมินวิทยฐานะด้วยระบบดิจิทัล (DPA)

แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ :Continue reading “แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ สำหรับการประเมินวิทยฐานะด้วยระบบดิจิทัล (DPA)”

แนวปฏิบัติในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตําแหน่ง

แนวปฏิบัติในการดําเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และContinue reading “แนวปฏิบัติในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตําแหน่ง”

มติชนมติครู : เด็กติดเกม ครูติดเกณฑ์

เราคงเคยได้ยินคำว่า “เด็กติดเกม” มานานตั้งแต่อดีตจนถึงปContinue reading “มติชนมติครู : เด็กติดเกม ครูติดเกณฑ์”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. แจ้ง ระบบประเมินวิทยฐานะครูฯ ด้วย DPA มีความคืบหน้า ดำเนินการแล้วกว่า 25,000 ราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิกาContinue reading “เลขาธิการ ก.ค.ศ. แจ้ง ระบบประเมินวิทยฐานะครูฯ ด้วย DPA มีความคืบหน้า ดำเนินการแล้วกว่า 25,000 ราย”

การเขียนข้อตกลงพัฒนางาน การทำคลิปโครงการ และการเขียนงานวิจัย เพื่อขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

สรุปสไลด์บรรยาย เรื่อง การเขียนข้อตกลงพัฒนางาน การทำคลิContinue reading “การเขียนข้อตกลงพัฒนางาน การทำคลิปโครงการ และการเขียนงานวิจัย เพื่อขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA”

เลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวะตามเกณฑ์ DPA

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิกContinue reading “เลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวะตามเกณฑ์ DPA”

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”

การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว PA

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading “การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว PA”

ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566”

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 23 มกราคม 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ Continue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”

การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA

การลงทะเบียนกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบDPA สำนักงาน ก.Continue reading “การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA”

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คลิกรายละเอียด  แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุContinue reading “แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำ PA Support Team จะสร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพContinue reading “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำ PA Support Team จะสร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ”