รวมหนังสือตอบข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่น่าสนใจ รวบรวมโดย นิติธรรม แกล้วกล้า

รวมหนังสือตอบข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Cr ; นิติธรรม แกล้วกล้า

Leave a Reply