หลักเกณฑ์และวิธีการ ระเบียบ กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563-2566

รวมหนังสือเวียน(ว) หลักเกณฑ์และวิธีการ ระเบียบ กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563-2566

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJJdSG3Q5tiX3NM&id=C544AC76B607178E%2118100&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

Cr ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply