หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้

คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณไปพลางก่อน กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: