แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ สำหรับการประเมินวิทยฐานะด้วยระบบดิจิทัล (DPA)

แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ : การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: