มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 4 สายงาน

สรุปมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเอกสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 4 สายงาน คือ

ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
– สายงานการสอน

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
– สายงาน บริหารสถานศึกษา
– สายงาน บริหารการศึกษา

ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น
– สายงาน นิเทศการศึกษา

ที่มา ; สพร สพฐ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: