เลขาธิการคุรุสภา เผยครูไม่สบายใจ เพราะต้องทำหน้าที่ธุรการ-การเงิน-พัสดุ

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีครูได้แก่ทยอยลาออกจากอาชีพครูเนื่องจากมีภาระงานที่หนัก นั้น ตนคิดว่าความจริงแล้วครูมีภาระงานที่หนักเนื่องจากมีหน้าที่นอกจากการปฏิบัติการสอนตามปกติแล้ว ยังมีภาระงานอื่นๆ อีกหลายหน้าที่ อาทิ การเป็นครูประจำชั้น การควบคุมดูแลเด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมยืนหน้าเสาธง กิจกรรมฝ่ายปกครอง กิจกรรมอบรมพัฒนาเด็ก เป็นต้น และส่ิงหนึ่งที่ทำให้ครูรู้สึกไม่สบายใจมาก ๆ ก็คือ ครูต้องเข้าไปทำหน้าที่เรื่องการเงิน และพัสดุด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน และไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้สอนอย่างเต็มที่

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้พยายามแก้ไขปัญหาผ่านหลาย ๆโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน ไม่ว่าหน่วยงานไหนจะดึงครูออกไปทำกิจกรรมใดๆ จะไม่ได้เด็ดขาด อย่างไรก็ตามหากมองในมุมขององค์กรสภาวิชาชีพที่ต้องกำกับดูและครูทั่วประเทศ ตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานตนสังกัดต้องพิจารณาในเรื่องอัตรากำลังของครูในแต่ละโรงเรียนให้มีสัดส่วนที่เพียงพอตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนด และอยากให้มีโครงการอย่าดึงครูออกจากห้องเรียน ที่มีการดำเนินการอย่างจริงๆ จังๆ

“ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสถานศึกษาจำนวนมากไม่มีเจ้ากน้าที่ธุรการ เพื่อทำงานด้านการเงินและพัสดุ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จึงต้องให้ครูเข้ามาช่วยในเรื่องดังกล่าว และดิฉันก็คิดว่าผู้ที่จะเข้ามาสู่อาชีพครูก็น่าจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ขณะเดียวกันในการรับบุคคลเข้ามาเป็นครูก็ต้องมีการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กันตั้งแต่แรกเพื่อให้เค้าตัดสินใจว่าจะเข้ามาสู่อาชีพครูหรือไม่ เพราะเมื่อเข้ามาแล้วคุณต้องเจองานหนักจริงๆ ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะงานสอนเพียงอย่างเดียวแน่นอน และครูเองก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้ามาช่วยโรงเรียน เพราะโรงเรียนเค้าไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเข้ามาทำงานในเรื่องต่างๆ เหล่านี้จริงๆ และหากผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูทราบและพร้อมยอมรับในเรื่องนี้ได้ปัญหาการทยอยลาออกภายหลังจากที่เข้ามาเป็นครูก็น่าจะค่อยๆลดลง” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว

ที่มา ; At HeaR

Leave a Reply