การเขียนข้อตกลงพัฒนางาน การทำคลิปโครงการ และการเขียนงานวิจัย เพื่อขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

สรุปสไลด์บรรยาย เรื่อง การเขียนข้อตกลงพัฒนางาน การทำคลิปโครงการ และการเขียนงานวิจัย เพื่อขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา (ว.10) โดย รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ 

EDPAproject >>> PA_VDO >>> PA_Manual (PA) >>>

Leave a Reply