ทบทวนประวัติศาสตร์ชาติไทย ; ถิ่นฐานกำเนิดเดิมของคนไทยมาจากที่ไหน

นี่คือสมมุติฐานเหล่านักวิชาการ
-เชื่อว่า ถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวน ในบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ทางตอนกลางของประเทศจีนปัจจุบัน
-เชื่อว่า ถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่ในบริเวณเทือกเขาอัลไต ก่อนจะถอยร่นสู่มณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
-เชื่อว่า ถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปใน บริเวณทางตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-เชื่อว่า ถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน มานานแล้ว
-เชื่อว่า ถิ่นฐานเดิมของคนไทยอาจอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน หรือคาบสมุทรมลายู และบริเวณหมู่เกาะชวา
คลิกอ่าน หนังสือประวัติศาตร์ชาติไทย

Leave a Reply