หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม 14/2566

สาระสำคัญ

-ยกเลิกหลักเกณฑ์สอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ.เดิมตาม ว 14/2563

-ให้ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

-หลักสูตรสอบแข่งขัน มี 3 ภาค ได้แก่ ภาค ก ภาค ข และภาค ค (ผ่าน ภาค ก และ  ข จึงมีสิทธิ์สอบภาค ค)

– ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ปี

Leave a Reply