เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการสังเคราะห์เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

Leave a Reply