หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานจะใช้รถหลวง(รถยนต์ราชการ)อย่างไร ไม่ให้ผิดระเบียบกฎหมาย

คลิก รวมระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ >>>

Cr ; ปปช.ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา

คลิก  ระเบียบ >>>

Leave a Reply