หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ ว18/2565 (17 สิงหาคม 2565) 

คลิก ว18/2565 >>>

2.การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ ว 28/2566 (5 มกราคม 2566)

คลิก ว28/2566 >>>

 

3.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ ว 7436/2566 (15 ธันวาคม 2565)

คลิก ว 7436/2566 >>>

 

4.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ ว 110 / 2566 (9 มกราคม 2566)

คลิก ว 110 / 2566 >>>

5.เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ว29/2565 ( 11 ตุลาคม 2565)

คลิก ว29/2565 >>>

เอกสารบรรยายสรุป 

Leave a Reply