หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งและการขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14/2563

คลิก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ตาม ว 14/2563 >>>

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 1/2566

คลิก แนวปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยช่วงเปลี่ยนผ่าน ว1/2566 >>>

3.แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ว 9/2566

คลิก แนวปฏิบัติการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตาม ว 9/2566 >>>

4. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ว 20/2566 ลว. 30 ส.ค.2566)

หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งของครูผู้ช่วย 2566

เอกสารยรรยาย

4. แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ว 10/2566

คลิก แนวปฏิบัติการขึ้นและขอใช้บัญชีบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตาม ว 10/2566 >>>

เรื่องที่เกี่ยวกัน ; หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ว22/2563 >>>

เอกสารยรรยาย

5. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย(403/2566)

Leave a Reply