การสรรหาและแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม ว 1/2565

คลิก หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ศธ ตาม ว1/2565 >>>

2.แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม ว 11/2566

คลิก แนวปฏิบัติการแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ตาม ว 11/2566 >>>

เอกสารบรรยาย

Leave a Reply