การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (Electronic Action Plan : e-AP)

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (Electronic Action Plan : e-AP) เพื่อวางแผน ออกแบบ ระบบสารสนเทศ ในการรองรับและจัดเก็บแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ซึ่งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (Electronic Action Plan : e-AP) เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนงาน PA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

คลิก คู่มือระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (e-APIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

http://data.yst2.go.th/e-apis66/manual.pdf

คลิก เข้าสู่ระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (e-APIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

http://data.yst2.go.th/e-apis66/

Leave a Reply