การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Literacy Development for Education)

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Literacy Development for Education)
วันที่ 10,17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Literacy Development for Education) รุ่นที่ 1,2 เพื่อพัฒนาการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และนำความรู้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2
ทั้งนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการพัฒนา รวม 178 คน
-รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566
-รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566
-รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566

Leave a Reply