การจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

EDPAproject >>> PA_VDO >>> PA_Manual (PA)

Leave a Reply