ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เปิดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA (Performance Agreement) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 พบว่า 

มีข้าราชการครูฯ ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่แล้วกว่า 40,000 ราย จากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะต้องส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการประเมิน ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสุ่มเลือกคณะกรรมการผู้ประเมินผ่านระบบวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

“สำหรับวิทยะฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ในการสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมิน ส่วนระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นอำนาจของสำนักงาน ก.ค.ศ.ในการสุ่มเลือกผู้ประเมิน หาก สพท.ส่งรายชื่อมาให้ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที” รศ.ดร.ประวิต กล่าว

รศ.ดร.ประวิตกล่าวต่อว่า ส่วนผู้ที่ยื่นประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งประเมินให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 จากนั้นจะถือว่าข้าราชการครูฯ ที่ขอมีและเลื่อนวิทยะฐานะทุกคน จะต้องเข้ารับการประเมินผ่านหลักเกณฑ์ PA ซึ่งรูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ทำให้ครูมีเวลาในการสอนเด็กมากขึ้น

รศ.ดร.ประวิตกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ยังเห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการยกร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. พ.ศ. … ซึ่งได้ถ่ายโอนอำนาจการแต่งตั้งแยกย้ายข้าราชการครูฯ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กลับมาเป็นของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

“ที่ผ่านมา ยังมีบัญชีครูผู้ช่วย และศึกษานิเทศก์ ที่ดำเนินการไว้ก่อน พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 มีผลใช้บังคับ และบัญชีดังกล่าวยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ค้างอยู่ที่ กศจ.ดังนั้น จึงต้องถ่ายโอนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ทุกเขตในจังหวัดนั้นๆ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัด มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จนกว่าจะครบอายุการขึ้นบัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิก โดยหากสถานศึกษามีตำแหน่งว่าง และต้องการใช้บัญชี ให้เขตพื้นที่ฯ ที่มีตำแหน่งว่างเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พิจารณาเพื่อขอใช้บัญชีต่อไป” รศ.ดร.ประวิต กล่าว

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 22 มีนาคม 2566

Leave a Reply