พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: