ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
– คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบรายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อคราวประชุม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
– ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
– ประกาศนี้มีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
คลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
คลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply