คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศกำหนดจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม 11 จังหวัดรวมเป็น 19 จังหวัด

-คณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2565) ได้มีมติประกาศกำหนดจังหวัดให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา (พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) 11 จังหวัด ได้แก่สุโขทัย แม่ฮ่องสอน กระบี่ ตราด สระแก้ว กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และ อุบลราชธานี
-เป็นการประกาศเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนด 8 จังหวัด เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ระยอง กาญจนบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล

Leave a Reply