รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

  • รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 ทางออนไลน์

https://obec.thaijobjob.com/202301/index.php# 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 มกราคม 2566
  • สอบข้อเขียน(ภาค ก)  18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประเมินประวัติและผลงาน (ภาค ข) 16-20 มีนาคม 2566
  • ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางพัฒนาเขตพื้นที่ (ภาค ค) 16-20 มีนาคม 2566
  • สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 18 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 27 มีนาคม 2566

คลิกรายละเอียด

ที่มา ; สพร สพฐ.

หลักสูตรสอบฯ

Leave a Reply