คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding

คู่มือใช้งาน e-GP หน่วยงานภาครัฐ 

  • การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
  • การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก
  • การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding
  • การจัดทำแผนและยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกดาวน์โหลด

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFvDKh__YWetxmcl5K?e=pb0418

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: