แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป )

@กรณี ศธจ.รับเรื่องก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ยังไม่ดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และ กรณีที่ กศจ. พิจารณาดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จให้ดำเนินการต่อ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
-การใช้อำนาจตาม ม.53 กรณีออกคำสั่งที่มิได้สั่งตามมติ กศจ. เป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาแล้วแต่กรณี เช่น การลาออกจากราชการฯ
-การใช้อำนาจตาม ม.53 กรณีออกคำสั่งโดยมติ กศจ. รเป็นเป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ กศจ. แล้วแต่กรณี เช่น การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย
-การใช้อำนาจตาม ม.53 กรณีออกคำสั่งโดยมติ ก.ค.ศ. เป็นเป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาโดยมติ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เช่น การลงโทษทางวินัย หรือมีวิทยฐานะ
@กรณี มี อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
-การใช้อำนาจตาม ม.53 อำนาจออกคำสั่งโดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นเป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ แล้วแต่กรณี
ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply