สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

#ขับเคลื่อนงานPA

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ และแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์) โดยมี PA Support Team เป็นวิทยากร  ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

#EdPAproject2

Leave a Reply