การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA

การลงทะเบียนกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบDPA
สำนักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการเตรียมการแจ้งให่้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้เป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 – ว 11/2564 และให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA โดยจะทยอยส่งลิงก์การลงทะเบียน คู่มือการดำเนินการ และข้อกำหนดในการเป็นกรรมการประเมิน ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้เคยแจ้งไว้ จึงขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพฯ
ตรวจสอบอีเมลของท่านและลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ ขอให้ใช้อีเมลดังกล่าวในการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ DPA เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนด้วย
การเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะเป็นเรื่องลับ จึงห้ามเปิดเผยตัวตนว่าท่านเป็นกรรมการประเมินต่อบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ที่มา ; FB สำนักงาน ก.ค.ศ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: