การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นำเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการจัดทำนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายฯ และข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

Leave a Reply