การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ระหว่างวันที่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ทีม PA Support Team สพป.ยโสธร เขต 2 นำโดย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม และ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: