การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: