หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒

คลิก หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต ๒

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkzz0AJuvHpD_PuLf?e=phFoY6

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: