หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครูผู้สอน สพป.ยโสธร เขต ๒

คลิก หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครูผู้สอน สพป.ยโสธร เขต ๒

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkz5Ljl_m8OwmDFpy?e=lwYXU4

Leave a Reply