แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA)ไม่เน้นการตรวจเอกสาร

ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือเวียน แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการตรวจและแสดงเอกสาร

 

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: