อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี
คลิก อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: