รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564- 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

EDUCATION WE CAN TRUST
หนังสือรวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564- 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-เด็ก ๆ กว่าหนึ่งแสนคนได้กลับเข้าสู่ระบบ เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
-ปลดหนี้เพื่อนครู เดินหน้าสู่ชีวิตที่ดีกว่า ผ่านโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”
-อุ่นใจ บุตรหลานปลอดภัย ผ่านโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย”
– ยังมีอีกหลายเรื่องของการศึกษาไทยในรอบ 1 ปี

Leave a Reply