รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินข้อตกลงพัฒนางาน PA

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

-รูปแบบการถ่ายคลิปวิดีทัศน์การสอน ที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

 

คลิกรายละเอียด

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2565/03_PV1/V15-2565_QRCode.pdf

Leave a Reply