รวมประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามประกาศ หรือคำสั่ง ของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือเขตตรวจราชการปีพ.ศ. 2565

ผลงาน ; คำสั่งหรือประกาศให้ปฎิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

รวมประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งให้นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามประกาศ หรือคำสั่ง ของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือเขตตรวจราชการ ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.เป็นคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบนเวที ตามคำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 164/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 “ สะออน 50 ปี ศรียโสธร”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s