รวมคำสั่ง ประกาศ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงาน ; คำสั่งหรือประกาศให้ปฎิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

รวมคำสั่ง หรือประกาศ ที่นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2153/2564 วันที่  16  ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

2.ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยโสธร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)  ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 10/2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s