“ตรีนุช”ปลื้มหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) น่าพอใจ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร นอกจากเข้าร่วมการประชุม ก.ค.ศ. สัญจรแล้ว ยังได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากเป็นการประชุม ก.ค.ศ.สัญจรแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่ได้มีการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site มาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ว่าการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง หรือจะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี” น.ส.ตรีนุชกล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA จากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องจำนวน 15 แห่ง ที่ได้มีการทดลองใช้เกณฑ์ PA ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารจากสถานศึกษานำร่องดังกล่าว ได้ร่วมสะท้อนภาพการจัดการศึกษาและการทดลองใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่

“จากผลการรับฟังเรื่องดังกล่าว พบว่าผู้บริหารสถานศึกษานำร่องมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียนของตนปฏิบัติตามในหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ ซึ่งในภาพรวมของการทดลองใช้หลักเกณฑ์ PA เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยให้ใช้สถานศึกษานำร่องทั้ง 15 แห่ง เป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

Leave a Reply