การปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ, เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ 20 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้ปฐมนิเทศและวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูผู้ช่วย) ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม เพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply