ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ครู และจัดทำแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม PA

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 2 -3 ธันวาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ครู และแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/1HzTTFuTm476JkZRuGaUJ0DorjgmdnVWL

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s