แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, วิทยากร

วันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง “แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s