การลงนามในข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การลงนามในข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performanc Agreement : PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมีผู้บริหารการศึกษา.ศึกษานิเทศก์ ,ประธานกลุ่มเครือข่าย ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักเรียนเป็นสักขีพยาน

Leave a Reply