การจัดทำเครื่องมือประเมินและเครื่องมือสังเคราะห์ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นำประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ดังนี้

1.จัดทำเครื่องมือประเมินข้อตกลงพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ความถูกต้อง ครอบคุม สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลว่าหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเขียนข้อตกลงพัฒนางานของครูที่อบรมไปแล้ว ครูเขียนได้อะไรอย่างไร แค่ไหน

2.จัดทำเครื่องมือสังเคราะห์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางานฯ จำแนกตามผลลัพธ์และประเด็นท้าทาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s