คณะกรรมการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ผลงาน ; คำสั่งหรือประกาศให้ปฎิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามประกาศ จังหวัดยโสธร  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s