คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยโสธร (ศอ.จอศ. พระราชทาน จังหวัดยโสธร)

ผลงาน ; คำสั่งปฎิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยโสธร (ศอ.จอศ. พระราชทาน จังหวัดยโสธร) กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการภาคการศึกษา ตามคำสั่ง จังหวัดยโสธร ที่ 8905/2564  ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยโสธร (ศอ.จอศ. พระราชทาน จังหวัดยโสธร)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s