คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ปกระกอบการ) ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน

ผลงาน ; คำสั่งปฎิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ปกระกอบการ) ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพและบริการ ตามคำสั่ง คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร คำสั่งที่ 2/2564  ลงวันที่ 15 พฤศจิกกายน 2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s