การประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนา (PA1) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรอบรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนา (PA1/บส.,ศน.) เพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s