การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สำหรับการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply