การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) โดยมีครูเข้ารับการพัฒนา 45 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพป.ยโสธร เขต 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s